Archive for the 'Sastra' Category

Nilai Hidup Manusia pada Rasa

Saturday, May 2nd, 2009

Hidup adalah penerapan rasa secara bergulir Kata Rasa yang dimaksud ialah pasangan kata yang berlawanan arti terdapat dalam hati manusia seperti kata kaya-miskin, dan pinter-bodo.