Author Archive

Nilai Hidup Manusia pada Rasa

Saturday, May 2nd, 2009

Hidup adalah penerapan rasa secara bergulir Kata Rasa yang dimaksud ialah pasangan kata yang berlawanan arti terdapat dalam hati manusia seperti kata kaya-miskin, dan pinter-bodo.

Sastra Budaya

Saturday, May 2nd, 2009

Sastra budaya pembahasan mengenai budaya berlandaskan sastra. Sastra adalah azas titising rasa, Budaya mencakup Tradisi, Adat dan Seni.